Комоч нан

Version by Tamara Kula

Translated by Рахат Ботобекова

Абдан кары чал жана кары кемпир бир кичинекей уйдо жашаптыр. Бир куну кары чал ачка болуп, кемпирине мындай дептир:-«Менин курсагым ачты, токоч бышырчы. » Ошентип кары кемпир комоч нан бышырганга киришет. Ал шекерди, унду, майды баарын аралаштырып нан бышыргычка салат. Ал бышканда, кемпир комочту муздасын деп терезеге коёт.

Бирок кары чал карабай турган маалда комоч нан терезеден секирип тушуп, качып жонойт. Кары чал аны коруп калып кыйкырат:-«Менин комочум качып баратат. Токто, комоч! Мен сени жегим келет.» Бирок албетте, комоч нан токтобойт. Анын кичинекей буттары абдан бат чуркайт эле. Ал чуркап баратып мындай деп ырдайт:-«Чурка, чурка,буттарым, эч ким мени тутпасын! Мени кармай албайсын, Мен Комоч Нанмын!»

Кары киши абдан кары болчу, ошондуктан ал качып бараткан комоч нанына жетпей, капалуу карап кала берет.

Алгач комоч нан чон, кара итке жолугат. «Мага комоч нан жагат, мен сени жеймин»-дейт чон, кара ит. Бирок комоч ылдамыраак качып жонойт да, ырдайт:-«Чурка, чурка,буттарым, эч ким мени тутпасын! Мени кармай албайсын, Мен Комоч Нанмын!»

Андан сон комоч семиз, курон аюуга кезигет. «Мен абдан ачкамын, мен сени жеймин дейт»-семиз, курон аюу. Бирок комоч чуркаганын токтотпой, ырдайт: -«Чурка, чурка,буттарым, эч ким мени тутпасын! Мени кармай албайсын, Мен Комоч Нанмын!»

Комоч нан дарыяга чейин чуркап келет. «Дарыядан кантип отом?»-деп сурайт ал.

«Мен откором»-дейт куу, жашыл крокодил. «Менин жонума отур, мен сени алып отом.»

Ошентип ,комоч нан крокодилдин жонуна секирип чыгат да, крокодил сузуп жонойт. Бирок акырындап суу терендей баштайт да, крокодил комочко мындай дейт:-«Суу болбош учун менин баш жагыма кел.» Комоч крокодилдин башына чыгат. Бирок суу андан да терендей берет да, крокодил комочко айтат:-«Менин мурдума кел, суу болбойсун.»

Ошентип комоч крокодилдин мурдуна отурат. А крокодил аны бир тиштеп жеп коёт!

Back to the Story Translation Project

Facebook Twitter email

Starting Off

Fun Extras

More Info

Teachers' Lounge

"You live a new life for every new language you speak."

- Czech Proverb

Do you want to help translate these stories into other languages? Visit our Story Translation Project