Ак Кар

Version by Tamara Kula

Translated by Рахат Ботобекова

Ак кар кичинекей сулуу жана ак конул кыз болчу.

Бирок анын каардуу огой энеси бар эле. Огой энесинин сыйкырдуу кузгусу бар болчу.

Огой эне дуйнодогу эн сулуу аялзаты болууну каалачу. Бирок кузгу дуйнодогу эн сулуу аялзаты Ак Кар деп айтып жатты.

Огой эне абдан ичи куйуп, Ак Карды олтуруу учун кызматчысын токойго жонотту.

Бирок кызматчы аны олтуро албады. Ак Кар токойго качып кетти жана кичинекей уйго туш болду.

Кичинекей уйдо кичинекей жети адам жашачу. Аларга Ак Кар абдан жакты.

Бирок огой эненин абдан ачуусу келди. Ал Ак Карды коргону келет да, кары кемпирге айланат.

Огой эне Ак Карга алма берет. Бирок алма ууланган болчу, ошондуктан Ак Кар жерге кулап тушот!

Ак Карды коргон кичинекей адамдар ыйлап башташат.

Андан сон ханзаада келип Ак Карды обот. Ал ойгонот. Ал олгон эмес болчу.

Ханзаада Ак карга уйлонуп, алар сепилге жашоо учун кочуп кетишет.

Back to the Story Translation Project

Facebook Twitter email

Starting Off

Fun Extras

More Info

Teachers' Lounge

"You live a new life for every new language you speak."

- Czech Proverb

Do you want to help translate these stories into other languages? Visit our Story Translation Project